CIRI-CIRI PENASIHAT PERTUBUHAN KIMARAGANG MALAYSIA

>> Saturday, October 31, 2009

Penasihat Pertubuhan Kimaragang Malaysia berfungsi sebagai mekanisma penilaian keputusan-keputusan Majlis Tertinggi Pertubuhan Kimaragang Malaysia. Tokoh yang diangkat sebagai penasihat pertubuhan ini berperanan memastikan semua keputusan adalah congruent dengan keperluan sebenar bangsa Kimaragang supaya kegiatan pertubuhan ini bertepatan dengan keperluan kewujudannya dalam dunia Kimaragang. Bertepatan dengan kedudukannya yang tertinggi dalam pertubuhan ini, Penasihat berpotensi melihat pertubuhan ini secara menyeluruh melalui penelitian ke atas minit-minit mesyuarat, tatacara pelaksanaan sesuatu majlis, program, atau kegiatan serta pencapaian visi, misi, dan pelan strategi pertubuhan ini. Kerana begitu penting bagi pertubuhan ini, tokoh yang diangkat menjadi penasihat mestilah seorang yang nampak pada tingkahlaku dan dengar pada pertuturannya semangat nasionalisme bangsa Kimaragang yang tinggi. Tokoh berkenaan juga mestilah bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran agensi kerajaan, persatuan sukarela, serta nampak liberal dalam pemikiran dan tindakan. Penasihat pertubuhan ini adalah figurehead dalam pertubuhan ini dan pandangan dan kehadirannya dalam majlis-majlis rasmi pertubuhan ini membawa kesan perpaduan Majlis Tertinggi Pertubuhan dan juga seluruh ahli pertubuhan ini.

0 comments:

Lorem Ipsum

About This Blog

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP